Nadační fond REGI Base I.

Nadpraporčík v. v. Jiří "Regi" Schams byl iniciátorem založení organizace, která  pomáhá nejen novodobým válečným veteránům, ale všem, kteří za nás sloužili. Tz. bývalým  vojákům, policistům, hasičům, zaměstnancům celní nebo vězeňské správy, pokud jejich služební poměr trval minimálně 3 roky a jejich rodinným příslušníkům.

Proto v dubnu roku 2011 Martin Jirsa, Hynek Čech, Pavel Borovský a Darja Pinkavová založili Nadační fond REGI Base I., který buduje nedaleko Prahy unikátní diagnosticko-roboticko-rehabilitačního centrum pro novodobé veterány, jaké dosud v Česku nikdo nevytvořil. REGI Base úzce spolupracuje s Ministerstvem obrany ČR .

Nákupem nejmodernějšího diagnostického zařízení SIEMENS mMR /PET+MRI/ dále unikátního roboticko-rehabilitačního zařízení rozšíří možnosti tzv. terciální medicínské péče. Absolutní novinkou bude vytvoření MIC – Medicínsko Informačního Centra,  které bude ve spolupráci s partnery z USA, Izraele a Ruska shromažďovat léčebné úspěchy, postupy a novinky z celého světa, které následně doporučí svým klientům v případě potřeby.

Nadační fond REGI Base I. zajišťuje výběr speciálních osobních asistentům pro zraněné vojákům a následnou možnou speciální rehabilitační péči v zahraničí.

Nadační fond REGI Base I. poskytuje výhodné služby pro veterány.

Kdo jsou ti, kterým pomáháme a kteří za nás sloužili?

  • Válečný veterán dle zákona č. 170/1990 Sb., o válečných veteránech
  • Bývalý – voják, policista, hasič, zaměstnanec celní nebo vězeňské správy, pokud jeho/její služební poměr trval minimálně 3 roky
  • Rodinný příslušník: osoba blízká – manželka / manžel, druh / družka, dítě do věku 26let

Jiří Schams, Mirek Lidinský (2012) - z natáčení klipu

Jiří Schams, Mirek Lidinský (2012)
z natáčení klipu "Píseň padlých"

Výpis z obchodního rejstříku

Výroční zpráva za rok 2016

Prospekty o nadaci

Kontaktní informace

 

REGI BASE Start o. p. s.

Vznikla na základě rozšíření aktivit nadačního fondu REGI Base I. pomoci nejen novodobým válečným veteránům v České republice, ale všem , kteří za nás sloužili.

Výpis z obchodního rejstříku